Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có A B = A C = a , BC = a 3 ​ . Cạnh bên A A ′ = 2 a .Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AB’C’C bằng

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có Cạnh bên . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AB’C’C bằng

  1. a

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. a 5 ​ Dễ thấy tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AB’C’C cũng là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ dứng đã cho. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua O vuông góc với(ABC) cắt mặt phẳng trung trực của AA’ tại I. Khi đó I là tâm mặt cầu ngoạitiếp.

Đáp án đúng là B. 

Dễ thấy tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện AB’C’C cũng là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ dứng đã cho.

Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua O vuông góc với(ABC) cắt mặt phẳng trung trực của AA’ tại I. Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp.

1

Câu hỏi tương tự

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời g...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG