Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' tất cả các cạnh bằng a. Gọi α là góc giữa mặt phẳng (A'BC) và mặt phẳng (ABC) . Tính tan α

Cho lăng trụ đều ABC.A'B'C' tất cả các cạnh bằng a. Gọi  là góc giữa mặt phẳng (A'BC) và mặt phẳng (ABC). Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Gọi M là trung điểm của BC , suy ra { BC ⊥ A M BC ⊥ A ′ A ​ ⇒ BC ⊥ A ′ M Vậy { ( A ′ BC ) ∩ ( A BC ) = BC BC ⊥ A M , BC ⊥ A ′ M ​ ⇒ α = ( ( A ′ BC ) ; ( A BC ) ) = ( A M ; A ′ M ) = A ′ M A Tam giác ABC đều cạnh a nên A M = 2 a 3 ​ ​ Suy ra: tan α = tan A ′ M A = A M A A ′ ​ = 2 a 3 ​ ​ a ​ = 3 2 3 ​ ​

Chọn C

Gọi M là trung điểm của BC, suy ra 

Vậy 

Tam giác ABC đều cạnh a nên 

Suy ra: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong kh ô ng gian Oxyz , cho đi ể m M ( 2 ; 1 ; 0 ) v à đ ườ ng th ẳ ng d : 2 x − 1 ​ = 1 y + 1 ​ = − 1 z ​ Vi ế t ph ươ ng tr ì nh đườ ng th ẳ ng đ i qua đ iể m M v à song song với đườ ng th ẳ ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG