Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có AB = a, mặt phẳng (A'BC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60 0 . Gọi G là trọng tâm của tam giác A'B'C. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC là:

Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có AB = a, mặt phẳng (A'BC) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 600. Gọi G là trọng tâm của tam giác A'B'C. Bán kính của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện GABC là:

  1. a over 2

  2. a over 3

  3. fraction numerator 7 a over denominator 12 end fraction

  4. fraction numerator 5 a over denominator 12 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tứ giác đều S ABCDcó tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, Nlà trung điểm của cạnh SC . Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S ABCD . thành hai khối đa diện. Tính thể t...

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG