Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh Hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng trùng với trọng tâm của tam giác Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằng Thể tích của khối trụ bằng

Cho lăng trụ tam giác  có đáy  là tam giác đều cạnh  Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt phẳng  trùng với trọng tâm  của tam giác  Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng  Thể tích của khối trụ  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm Mà Nên Trong dựng tại Nên tại là đoạn vuông góc chung của và Xét đều nên Xét vuông tại nên Vì nên

Gọi  là trung điểm

Nên

Trong  dựng  tại

Nên  tại

 là đoạn vuông góc chung của  và

Xét  đều nên

Xét  vuông tại  nên

 

 nên

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng Gọi là trung điểm của Khoảng cách từ điểm đến bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG