Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác A BC . A ′ B ′ C ′ có diện tích đáy bằng 12 và chiều cao bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CB, CA và P, Q, R lần lượt là tâm các hình bình hành A B B ′ A ′ , BC C ′ B ′ , C A A ′ C ′ . Thể tích của khối đa diện PQR A BMN bằng

Cho lăng trụ tam giác  có diện tích đáy bằng 12 và chiều cao bằng 6. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CB, CA và P, Q, R lần lượt là tâm các hình bình hành . Thể tích của khối đa diện  bằng

  1. 42.

  2. 14.

  3. 18.

  4. 21.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Gọi P ′ , Q ′ , R ′ lần lượt là giao điểm của mặt phẳng ( PQR ) với các cạnh C C ′ , A A ′ , B B ′ . Khi đó P ′ , Q ′ , R ′ tương ứng là trung điểm của các cạnh này, đồng thời P, Q, R là trung điểm các cạnh Q ′ R ′ , R ′ P ′ , P ′ Q ′ lần lượt. Đặt V = V A BC . Q ′ R ′ P ′ ​ . Ta có V B . R ′ PQ ​ = V A . Q ′ PR ​ = 3 1 ​ . 4 1 ​ V = 12 V ​ ; V CMN . P ′ QR ​ = 4 V ​ nên V PQR A BMN ​ = V − 2. 12 V ​ − 4 V ​ = 12 7 V ​ = 2 7 ​ . 2 1 ​ .12.6 = 21.

Chọn D

Gọi  lần lượt là giao điểm của mặt phẳng  với các cạnh  Khi đó  tương ứng là trung điểm của các cạnh này, đồng thời P, Q, R là trung điểm các cạnh  lần lượt. Đặt . Ta có

 

nên

1

Câu hỏi tương tự

Một sân khấu của rạp xiếc hình vuông có kích thước 10 m ,người huấn luyện đứng ở X cách C D 2 mvà cách A D 5 mnhư hình bên. Một con hổ đang chơi trò đuổi bắt một con báo, hổ xuất phát từ A chạy về D v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG