Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng V . M là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác ABC .Thể tích khối tứ diện M.A'B'C' tính theo V bằng :

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích bằng V . M là điểm bất kì thuộc miền trong tam giác ABC .Thể tích khối tứ diện M.A'B'C' tính theo V bằng :

  1. V

  2. V over 2

  3. 2 over 3 V

  4. V over 3

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 
Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Độ dài các cạnh của một tam giac ABC lập thành một cấp số nhân. Tam giác ABC có tối đa mấy góc không quá 60º ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG