Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông cân tại với , biết hợp với mặt phẳng một góc . Thể tích lăng trụ là:

Cho lăng trụ đứng tam giác  có đáy  là tam giác vuông cân tại  với , biết  hợp với mặt phẳng  một góc . Thể tích lăng trụ là:

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A T a có: . . Vậy .

Chọn A

Ta có: stack left parenthesis A apostrophe B comma left parenthesis A B C right parenthesis right parenthesis with hat on top equals stack A apostrophe B A with hat on top equals 60 to the power of 0.

.

Vậy .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , góc giữa và bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG