Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại với , , . Tính thể tích của lăng trụ ?

Cho lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại  với , , . Tính thể tích  của lăng trụ ?

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A . , , .

Chọn A

.

, , .

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông cân tại . Biết , . Tính thể tích khối lăng trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG