Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 3, đáy là hình vuông cạnh bằng 6. Thể tích khối lăng trụ là

Cho lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 3, đáy là hình vuông cạnh bằng 6. Thể tích khối lăng trụ là

  1. 108

  2. 72

  3. 96

  4. 84

R. Robo.Ctvx33

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có V = 3 ⋅ 6 2 = 108 Chọn đáp án A

Ta có

Chọn đáp án A

2

Câu hỏi tương tự

Công thức thể tích khối cầu bán kính R là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG