Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng biết tam giác vuông cân tại . Thể tích khối lăng trụ đã cho là:

Cho lăng trụ đứng  biết tam giác  vuông cân tại . Thể tích khối lăng trụ đã cho là:

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C . (đvtt).

Chọn C

.

 (đvtt).

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác vuông cân tại với , biết hợp với mặt phẳng một góc . Thể tích lăng trụ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG