Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AB' hợp với (BCC'B') một góc 30°. Độ dài AB’ bằng:

 Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AB' hợp với (BCC'B') một góc 30°. Độ dài AB’ bằng:
 

  1. 2 a square root of 3

  2. a square root of 3

  3. 3 a square root of 3

  4. a square root of 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại , , góc giữa và bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG