Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AB' hợp với (BCC'B') một góc 30°. Độ dài AB' bằng:

Cho lăng trụ đứng ABCA'B'C' có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết AB' hợp với (BCC'B') một góc 30°. Độ dài AB' bằng:
 

  1. 2 a square root of 3

  2. a square root of 3

  3. 3 a square root of 3

  4. a square root of 6

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba tia Ox, Oy, Ozđôi một vuông góc với nhau. Trong góc tam diện Oxyz, lấy điểm M cố định. Một mp( α ) di động qua M cắtOx, Oy, Oz tại A, B, C. Gọi khoảng cách từ M tới (OBC), (OAC), (OAB) lần lượt...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG