Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = . Biết cạnh AB' hợp với đáy 1 góc 60 0 . Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = a square root of 3. Biết cạnh AB' hợp với đáy 1 góc 600. Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' là:

  1. 5 over 2 a cubed

  2. 2 a cubed

  3. 3 a cubed

  4. 3 over 2 a cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh AB = 2a, là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC và G là trọng tâm . B...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG