Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại B với AB = a , AA' = 2a, A'C = 3a . Gọi M là trung điểm cạnh C'A', I là giao điểm của các đường thẳng AM và A'C .Tính khoảng cách d từ A đến ( IBC )

Cho lăng trụ đứng  ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại B với  AB = a  , AA' = 2a,  A'C = 3a .Gọi M là trung điểm cạnh C'A', I là giao điểm của các đường thẳng AM và A'C .Tính khoảng cách d từ A đến ( IBC )

  1. d equals fraction numerator a over denominator square root of 5 end fraction

  2. d equals fraction numerator a over denominator 2 square root of 5 end fraction

  3. d equals fraction numerator 5 a over denominator 3 square root of 2 end fraction

  4. begin mathsize 16px style d equals fraction numerator 2 a over denominator square root of 5 end fraction end style

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Chọn D

Lời giải 
Chọn D

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng 4. Trên các cạnh AE,BC,HG lần lượt lấy các điểm M,N,P sao cho AM = CN = HP = x ( 0 < x < 4 ) . Tính theo a và x diện tích tam giác MNP

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG