Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng trùng với trọng tâm tam giác . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng và bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ bằng

Cho lăng trụ  có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của điểm  lên mặt phẳng  trùng với trọng tâm tam giác . Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng  và  bằng . Khi đó thể tích của khối lăng trụ bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trọng tâm của tam giác Suy ra . Qua kẻ đường thẳng song song với . Ta có Kẻ ta có Mà Ta có

Gọi  là trọng tâm của tam giác 

Suy ra . Qua  kẻ đường thẳng  song song với  . Ta có

Kẻ  ta có

Ta có

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp có đáy là hình chữ nhật . Gọi là trung điểm của , biết . Tính thể tích khối chóp biết .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG