Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với ; ; . Mặt phẳng vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng và tạo với nhau góc thỏa mãn . Thể tích khối lăng trụ bằng

Cho lăng trụ  có đáy  là hình chữ nhật với ; ; . Mặt phẳng  vuông góc với đáy. Biết hai mặt phẳng  và  tạo với nhau góc  thỏa mãn . Thể tích khối lăng trụ  bằng

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do là hình chữ nhật có ; nên . Theo giả thiết từ kẻ . Từ kẻ , . Ta có . Mà nên . Xét tam giác vuông ta có . Theo giả thiết ta có , mà nên tam giác cân tại . Gọi là trung điểm của ta có , . Do .

Do  là hình chữ nhật có ;  nên .

Theo giả thiết  từ  kẻ . Từ  kẻ  ,  

.

Ta có  

.

 nên .

Xét tam giác vuông  ta có  

.

Theo giả thiết ta có  , mà  nên tam giác  cân tại .

Gọi  là trung điểm của  ta có

 

, .

Do

.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp . Gọi lần lượt là trung điểm của . Tỷ số của thể tích khối chóp với thể tích khối chóp là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG