Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lăng trụ ABC.A'B'C'có đáy là tam giác đều cạnh . Hình chiếu vuông góc của B'lên mặt phẳng (ABC)trùng với trọng tâm Gcủa tam giác ABC . Cạnh bên hợp với mặt đáy một góc . Gọi là góc giữa đường thẳngAB và mặt phẳng (BCC'B') . Tính .

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh alpha . Hình chiếu vuông góc của B' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm G của tam giác ABC . Cạnh bên hợp với mặt đáy một góc 60 to the power of o . Gọi phi  là góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (BCC'B') . Tính sin phi .

  1. sin phi equals fraction numerator 3 over denominator square root of 13 end fraction.

  2. sin phi equals fraction numerator 3 over denominator 2 square root of 13 end fraction.

  3. sin phi equals fraction numerator 1 over denominator square root of 13 end fraction.

  4. sin phi equals fraction numerator 2 over denominator square root of 13 end fraction.

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { ( k − 1 ) x − k y = − 1 2 x − 3 y = 3 ​ Để hệ phương trình có nghiệm dương thì các giá trị thích hợp của tham số k là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG