Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là một nguyên hàm của hàm số thỏa khiđó bằng A. 5 B. C. 7 D. 6

Cho undefined là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 2 to the power of x ln 4
 thỏa undefined khi đó F left parenthesis 1 right parenthesisbằng
A. 5
B. 2 left parenthesis ln 2 right parenthesis squared
C. 7
D. 6

  1. 5

  2. 2 left parenthesis ln 2 right parenthesis squared 

  3. 7

  4. 6

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn D.

Ta có: undefined
rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals ln. integral 2 to the power of x d x equals ln 4. fraction numerator 2 to the power of x over denominator ln 2 end fraction plus C equals 2.2 to the power of x plus C 

 M à space F left parenthesis 0 right parenthesis equals 4 rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals 2.2 to the power of x plus 2 rightwards double arrow F left parenthesis 1 right parenthesis equals 6  
Chọn D. 

1

Câu hỏi tương tự

C h ứ n g minh F ( x ) = ∣ x ∣ − ln ( 1 + ∣ x ∣ ) l a ˋ n gu y e ^ n h a ˋ m c ủ a f ( x ) = 1 + ∣ x ∣ x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG