Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ( u n ​ ) là một cấp số cộng có u 1 ​ = 3 và công sai d = 2 . Tìm u 20 ​ .

Cho  là một cấp số cộng có  và công sai . Tìm .

  1. 41

  2. 45

  3. 43

  4. 39

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có u 20 ​ = u 1 ​ + 19 d = 3 + 19.2 = 41

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Hình bên dưới, đồ thị của ba hàm số ( là ba số dương khác cho trước) được vẽ trong cùng mặt phẳng tọa độ. Khẳng định nào dưới đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG