Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là hai hàm liên tục trên đoạn thỏa Kết quả của bằng

Cho  là hai hàm liên tục trên đoạn  thỏa  Kết quả của  bằng

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:

Ta có:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tích phân . Đặt và , khi đó mệnh đề nào trong các mệnh đề sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG