Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) là hàm số liên tục trên đoạn [ 0 ; 10 ] thỏa mãn ∫ 0 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 7 và ∫ 2 6 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 . Tính ∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 6 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx x.

Cho là hàm số liên tục trên đoạn thỏa mãn . Tính x.

  1. 7

  2. 4

  3. 10

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 6 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx = ∫ 0 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx − ∫ 2 6 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 7 − 3 = 4 Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG