Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho là góc nhọn, góc kề bù với là: A.Góc nhọn ; B. Góc vuông ; C. Góc tù ; D. Góc bẹt.

 Cho stack a O b with hat on top  là góc nhọn, góc kề bù với stack a O b with hat on top là: 

A.Góc nhọn ;

B. Góc vuông ;

C. Góc tù ;

D. Góc bẹt.

 

  1. Góc nhọn 

  2. Góc vuông

  3. Góc tù 

  4. Góc bẹt

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Góc tù

ĐÁP ÁN C. Góc tù  

1

Câu hỏi tương tự

Tính số dư khi chia: ( 2 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + ... + 2 99 + 2 100 ) cho 7

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG