Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O. Qua phép quay tâm O có góc quay . a) Tìm ảnh của điểm A, điểm C b) Tìm ảnh của đường thẳng DE, đường thẳng BD.

Cho lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O.

Qua phép quay tâm O có góc quay .

a) Tìm ảnh của điểm A, điểm C

b) Tìm ảnh của đường thẳng DE, đường thẳng BD.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O như hình vẽ. a) Ta có tâm O của lục giác đều ABCDEF là tâm đối xứng của lục giác. Phép quay tâm O góc : - biến điểm A thành điểm C - biến điểm C thành điểm E. b) Phép quay tâm O góc : - biến điểm D thành điểm F - biến điểm E thành điểm A Nên đường thẳng DE biến thành đường thẳng FA. - biến điểm B thành điểm D - biến điểm D thành điểm F Nên đường thẳng BD biến thành đường thẳng DF.

Với lục giác đều ABCDEF, nội tiếp đường tròn tâm O như hình vẽ.

a) Ta có tâm O của lục giác đều ABCDEF là tâm đối xứng của lục giác.

Phép quay tâm O góc :

- biến điểm A thành điểm C

- biến điểm C thành điểm E.

b) Phép quay tâm O góc :

- biến điểm D thành điểm F

- biến điểm E thành điểm A

Nên đường thẳng DE biến thành đường thẳng FA.

- biến điểm B thành điểm D

- biến điểm D thành điểm F

Nên đường thẳng BD biến thành đường thẳng DF.

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG