Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y , z là các số thực không âm. Tìm giá trị nhỏ nhất của : x 4 + y 4 + z 4 bi e ˆ ˊ t x + y + z = 2

Cho  là các số thực không âm. Tìm giá trị nhỏ nhất của : 

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng công thức Bunhiacopski ta có: Vậy GTNN của x 4 + y 4 + z 4 là

Áp dụng công thức Bunhiacopski ta có:

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell left parenthesis x plus y plus z right parenthesis to the power of 4 less or equal than open square brackets left parenthesis x plus y plus z right parenthesis squared close square brackets squared less or equal than open square brackets 3 left parenthesis x plus y plus z right parenthesis squared close square brackets squared end cell row cell less or equal than 9 open parentheses x squared plus y squared plus z squared close parentheses squared less or equal than 27 open parentheses x to the power of 4 plus y to the power of 4 plus z to the power of 4 close parentheses end cell row cell not stretchy rightwards double arrow 16 less or equal than 27 open parentheses x to the power of 4 plus y to the power of 4 plus z to the power of 4 close parentheses not stretchy rightwards double arrow x to the power of 4 plus y to the power of 4 plus z to the power of 4 greater or equal than 16 over 27 end cell end table

Vậy GTNN của  là 16 over 27 not stretchy left right double arrow x equals y equals z equals 2 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∆ABC vuông tại B (AB < BC) có BH là đường cao. Kẻ HE vuông góc AB tại E, kẻ HF vuông góc BC tại F. a) Chứng minh: tứ giác BEHF là hình chữ nhật b) Gọi M là trung điểm củ BC, qua M kẻ đường...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG