Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho , , là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

Cho ,  ,  là ba góc của một tam giác. Hãy chỉ ra hệ thức SAI.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: A đúng. B đúng. D đúng. C sai.

Ta có:

 

A đúng.

 B đúng.

 

D đúng.

 C sai.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ; ; ; . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG