Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Khi đó, đạo hàm của hàm số là

 Cho f left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of x.2 to the power of x . Khi đó, đạo hàm f apostrophe left parenthesis x right parenthesis của hàm số là
 

  1. f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 3 to the power of x.2 to the power of x. ln space 2. ln space 3

  2. f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 6 to the power of x space ln space 6

  3. f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 2 to the power of x space ln space 2 minus 3 to the power of x space end exponent ln space x

  4. f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 2 to the power of x space ln space 2 plus 3 to the power of x space ln space x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCD là hình thoi cạnh a với ,và mặt phẳng (SAB)vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Thể tích tứ diện K.SDC có giá trị là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG