Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khi đó nếu đăt thì ta đươc:

Cho integral fraction numerator x to the power of 5 plus 2 x cubed over denominator square root of 1 plus x squared end root end fraction d x khi đó nếu đăt t equals square root of x squared plus 1 end root thì ta đươc:
 

  1. integral fraction numerator t to the power of 4 minus 1 over denominator t end fraction d t

  2. 1 half integral left parenthesis t to the power of 4 minus 1 right parenthesis d t

  3. integral left parenthesis t to the power of 4 minus 1 right parenthesis d t

  4. 1 half integral fraction numerator t to the power of 4 minus 1 over denominator t end fraction d t

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG