Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . Khi đó giá trị của x là

Cho begin mathsize 16px style log subscript 3 x equals 3 space log subscript 3 2 end style . Khi đó giá trị của x là

  1. 8

  2. 6

  3. 2 over 3

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cơ số x bằng bao nhiêu để ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG