Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 9 x + 9 − x = 47 . Khi đó giá trị biểu thức P = 2 − 3 x − 3 − x 13 + 3 x + 3 − x ​ bằng

Cho . Khi đó giá trị biểu thức  bằng

  1. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ( 3 x + 3 − x ) 2 = 9 x + 9 − x + 2 ⇔ ( 3 x + 3 − x ) 2 = 49 ⇔ 3 x + 3 − x = 7 Do vậy P = 2 − 3 x − 3 − x 13 + 3 x + 3 − x ​ = 2 − ( 3 x + 3 − x ) 13 + 3 x + 3 − x ​ = 2 − 7 13 + 7 ​ = − 4 Vậy P = 2 − 3 x − 3 − x 13 + 3 x + 3 − x ​ = − 4

Ta có  

            

Do vậy 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số và biểu thức . Chọn mệnh đề đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG