Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) d x = 3 ; ∫ 1 2 ​ + 3 m ug ( x ) d x = − 2 . Khi đó ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( f ( x ) + g ( x )) d x bằng

Cho . Khi đó  bằng

  1.  

  2.  

  3.  

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có ∫ 1 2 ​ + 3 m u ( f ( x ) + g ( x )) d x = ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) d x + ∫ 1 2 ​ + 3 m ug ( x ) d x = 3 + ( − 2 ) = 1

 

Ta có  

1

Câu hỏi tương tự

Tính đạo hàm của hàm số y = lo g 2 ​ ( x 2 + x + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG