Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho A = ( x − 1 ) 2 2 x 2 − 4 x + 2 ​ . Khi đó?

Cho . Khi đó?

  1. A=2

  2. A=3

  3. A > 4

  4. A = 1

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: A = ( x − 1 ) 2 2 x 2 − 4 x + 2 ​ = ( x − 1 ) 2 2 ( x 2 − 2 x + 1 ) ​ = ( x − 1 ) 2 2 ( x − 1 ) 2 ​ = 2

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: x 2 + 9 x + 20 1 ​ + x 2 + 11 x + 30 1 ​ + x 2 + 13 x + 42 1 ​ = 18 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG