Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối trụ có đường cao gấp đôi bán kính đáy. Một mặt phẳng qua trục của khối trụ cắt khối trụ theo thiết diện là một hình chữ nhật có diện tích bằng 16 a 2 . Thể tích của khối trụ đã cho tính theo a bằng

Cho khối trụ có đường cao gấp đôi bán kính đáy. Một mặt phẳng qua trục của khối trụ cắt khối trụ theo thiết diện là một hình chữ nhật có diện tích bằng  Thể tích của khối trụ đã cho tính theo a bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Giả sử bán kính đáy của hình trụ là r thì chiều cao là 2 r . Suy ra diện tích của thiết diện là 4 r 2 = 16 a 2 hay r = 2 a . Vậy thể tích khối trụ là 2.2 a . ( 2 a ) 2 π = 16 π a 3 .

Chọn C

Giả sử bán kính đáy của hình trụ là r thì chiều cao là . Suy ra diện tích của thiết diện là  hay  Vậy thể tích khối trụ là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh , vuông góc với mặt phẳng đáy. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG