Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối trụ có chu vi đáy bằng 4 π a và đường cao bằng a. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Cho khối trụ có chu vi đáy bằng  và đường cao bằng a. Thể tích của khối trụ đã cho bằng

  1. 4

  2. 16

R. Robo.Ctvx14

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chu vi đáy bằng 4 πa ⇒ bán kínhđáy bằng 2a. Thể tích của khối trụ: V = π . r 2 h = π ( 2 a ) 2 a = 4 π a 3

Chu vi đáy bằng bán kính đáy bằng 2a.

Thể tích của khối trụ: 

1

Câu hỏi tương tự

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2017, ban dự án đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh dự định xây dựng một khối cầu có bán kính bằng 2m để trưng bày hoa tươi xung quanh, để tiết kiệm diện...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG