Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi , , , lần lượt là trọng tâm của các tam giác , , , . Tính theo thể tích của khối tứ diện

Cho khối tứ diện  có thể tích . Gọi , , ,  lần lượt là trọng tâm của các tam giác , , , . Tính theo  thể tích của khối tứ diện

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Do mặt phẳng nên .

  

.

Do mặt phẳng  nên

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng góc giữa cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng . Tính thể tích khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG