Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số .

Cho khối tứ diện có thể tích . Gọi  là thể tích của khối đa diện có các đỉnh là các trung điểm của các cạnh tứ diện đã cho. Tính tỷ số .

  1.  .

  2.  .

  3.  .

  4.  .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử khối tứ diện là . Gọi lần lượt là trung điểm của . Ta có Tương tự Do đó . Vậy

Giả sử khối tứ diện là . Gọi  lần lượt là trung điểm của .

Ta có

 

Tương tự

 

Do đó . Vậy  

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc B A C ^ = 120 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/nMjYywgcq4n7u7Fnysc34GcPJMXD267hX69o-uc3JcyBYQxgYx9k5MQyIdF1Dyo0SvM02lOhOh...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG