Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = b ; A C = b ; A D = c . Gọi G là trung điểm của BCD thì

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu. Gọi G là trung điểm của BCD thì

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi G là trung điểm của BCD nên

Gọi G là trung điểm của BCD nên

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Gọi O là tâm của hình lập phương, khi đó:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG