Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm . Một mặt phẳng(P) chứa đỉnh S và giao tuyến với mặt phẳng đáy là AB. Khoảng cách từ tâm O của đáy đến mặt phẳng (P) là 12 cm. Khi đó diện tích thiết diện của (P) với khối nón bằng:

Cho khối nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25cm . Một mặt phẳng (P) chứa đỉnh S và giao tuyến với mặt phẳng đáy là AB. Khoảng cách từ tâm O của đáy đến mặt phẳng (P) là 12 cm. Khi đó diện tích thiết diện của (P) với khối nón bằng:

  1. 500 space c m squared

  2. 475 space c m squared

  3. 450 space c m squared

  4. 550 space c m squared

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Gọi S là đỉnh của khối nón. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh S cắt khối nón theo hai đường sinh bằng nhau là SA=SB nên ta có thiết diện là tam giác cân SAB. Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có . Từ tâm O của đáy ta kẻ tại H, ta có và do đó theo giả thiết ta có

Đáp án đúng là A. 500 space c m squared

Gọi S là đỉnh của khối nón. Mặt phẳng  (P) đi qua đỉnh S cắt khối nón theo hai đường sinh  bằng nhau là SA=SB nên ta có thiết diện là tam giác cân SAB.

Gọi I là trung điểm của đoạn AB, ta có O I perpendicular A B. Từ tâm O của đáy ta kẻ O H perpendicular S I tại H, ta có O H perpendicular open parentheses S A B close parentheses và do đó theo giả thiết ta có O H equals 12 c m. 

 

2

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG