Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối nón (N)có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xunh quanh bằng . Tính thể tích V của khối nón (N) ?

Cho khối nón (N) có bán kính đáy bằng 3 và diện tích xunh quanh bằng 15 straight pi . Tính thể tích V của khối nón (N)  ?

  1. V equals 12 straight pi

  2. V equals 20 straight pi

  3. V equals 36 straight pi

  4. V equals 60 straight pi

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Hướng dẫn giải: Ta có công thức tính diện tích xunh quanh của khối nón là:

Đáp án đúng là A.

Hướng dẫn giải: Ta có công thức tính diện tích xunh quanh của khối nón là:

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG