Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón là:

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy bằng a. Thể tích của khối nón là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 24 π a 3 3 ​ ​

ĐÁP ÁN C.  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất Mcủa hàm số f ( x ) = x − 2 ​ + 4 − x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG