Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lập phương có thể tích bằng V. Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng một nửa cạnh của khối lập phương đã cho bằng: A. B. C. D.

 Cho khối lập phương có thể tích bằng V. Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng một nửa cạnh của khối lập phương đã cho bằng:

 A. V over 2

 B. V over 4

 C. V over 8

 D. V over 16

  1. V over 2

  2. V over 4

  3. V over 8

  4. V over 16

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C:

Đáp án đúng là C: V over 8

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.Ạ 1 B 1 C 1 D 1 có độ dài các cạnh là a. Khỉ đó thể tích khối chóp A.A 1 D 1 C 1 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG