Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lập phương có tổng diện tích các mặt bằng 24a 2 . Thể tích khối lâp phương là V. Khi đó tỉ số là:....

Cho khối lập phương có tổng diện tích các mặt bằng 24a2. Thể tích khối lâp phương là V. Khi đó tỉ số V over a cubed là:....
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Biết diện tích của 3 mặt có chung 1đỉnh của một hình hộp chữ nhật là 14 m 2 , 14 m 2 và 16 m 2 . Thể tích hình hộp là:...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG