Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đều A BC . A ′ B ′ C ′ có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ đó theo .

Cho khối lăng trụ đều  có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng a. Tính thể tích của khối lăng trụ đó theo a.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Vì ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đêu nên có đáy ABC là tam giác đều và chiều cao A A ′ = a . Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là: V = A A ′ . S A BC ​ = a . 4 a 2 3 ​ ​ = 4 a 3 3 ​ ​ (đvtt)

Chọn A

ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đêu nên có đáy ABC là tam giác đều và chiều cao 

Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là:   (đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyzcho đường thẳng d : 1 x ​ = 2 y + 1 ​ = 3 z + 2 ​ và mặt phẳng ( P ) : x + 2 y − 2 z + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm Mcó tọa độ âm thuộc dsao cho khoảng cách từ Mđến (P)bằn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG