Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đều A BC . A ′ B ′ C ′ có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ đó theo .

Cho khối lăng trụ đều  có cạnh đáy và cạnh bên cùng bằng a. Tính thể tích của khối lăng trụ đó theo a.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Vì ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đêu nên có đáy ABC là tam giác đều và chiều cao A A ′ = a . Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là: V = A A ′ . S A BC ​ = a . 4 a 2 3 ​ ​ = 4 a 3 3 ​ ​ (đvtt)

Chọn A

ABC.A'B'C' là khối lăng trụ đêu nên có đáy ABC là tam giác đều và chiều cao 

Khi đó thể tích của khối lăng trụ đã cho là:   (đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG