Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, A B = 1 , BC = 2 . Góc CBB ′ = 9 0 ∘ , A B B ′ = 12 0 ∘ . Biết d ( A B ′ , CM ) = 7 7 ​ ​ . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, . Góc . Biết . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A B K = 3 2 ​ BC = 3 4 ​ , d ( B , ( A B ′ K ) ) = 7 2 7 ​ ​ Do đó theo công thức tính nhanh ta có: ⇒ sin B ′ A K = 1 − 52 ( x 2 + x + ! ) ( 3 x + 2 ) 2 ​ ​

Đáp án A

Do đó theo công thức tính nhanh ta có:

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG