Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông tại và Thể tích của lăng trụ bằng

Cho khối lăng trụ đứng  có đáy  là tam giác vuông tại    và  Thể tích  của lăng trụ bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Diện tích đáy : Đường cao khối lăng trụ: Thể tích khối lăng trụ: Chọn C.

Ta có

Diện tích đáy :

Đường cao khối lăng trụ :

Thể tích khối lăng trụ :

Chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho tứ diện có các cạnh , , đôi một vuông góc với nhau, , . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Tính thể tích khối chóp .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG