Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , góc , mặt phẳng tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân  với , góc stack B A C with hat on top equals 120 to the power of 0, mặt phẳng  tạo với đáy một góc . Tính thể tích  của khối lăng trụ đã cho.

  1. .        

  2. .        

  3. .        

  4. .

D. Daisynguyen

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Gọi là trung điểm của . Khi đó và góc giữa hai mặt phẳng và đáy là . Trong tam giác vuông ta có . Trong tam giác vuông có: . Diện tích tam giác là . Thể tích khối lăng trụ: .

Chọn B

 

Gọi là trung điểm của . Khi đó  và  góc giữa hai mặt phẳng  và đáy là stack A M A apostrophe with hat on top equals 30 to the power of 0.

Trong tam giác vuông  ta có A apostrophe M equals A apostrophe B apostrophe. cos space stack B apostrophe A apostrophe M with hat on top equals a over 2 .

Trong tam giác vuông  có:.

Diện tích tam giác  là .

Thể tích khối lăng trụ: .

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ đứng có , đáy là tam giác vuông cân tại và . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG