Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với AB=a . A'B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc α . Biết thể tích lăng trụ ABC.A'B'C' là 2 a 3 3 ​ ​ . Tính α

Cho khối lăng trụ đứng  ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A với AB=a . A'B  tạo với mặt phẳng (ABC)  một góc .  Biết thể tích lăng trụ ABC.A'B'C' là  . Tính   

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. Do A A ′ ⊥ ( A BC ) ⇒ A ′ B A = α

Đáp án đúng là D.

 Do 

1

Câu hỏi tương tự

Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG