Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có BB' = a , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và A C = a 2 ​ . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có BB', đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì tam giác ABC vuông cân tại B và A C = a 2 ​ nên A B = BC = a Khi đó V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = B B ′ . S A BC ​ = a . 2 1 ​ . a . a = 2 a 3 ​ Chọn đáp án A

Vì tam giác ABC vuông cân tại B và  nên 

Khi đó 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có bán kính đáy , chiều cao h = 60 ( c m ) v a ˋ m ộ t h ı ˋ nh t r ụ ( T ) nội tiếp hình nón (hình trụ có một đáy thuộc đáy hình nón và một đáy nằm trên mặt xung quanh của hình nón). Tín...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG