Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ (H) có thể tích là 4a 3 , đáy là tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền bằng . Độ dài chiều cao khối lăng trụ (H) bằng .

Cho khối lăng trụ (H) có thể tích là 4a3, đáy là tam giác vuông cân có độ dài cạnh huyền bằng a square root of 2. Độ dài chiều cao khối lăng trụ (H) bằng.

  1. 8a 

  2. 4a 

  3. 6a 

  4. 2a

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.4a LỜI GIẢI

ĐÁP ÁN B. 4a  

LỜI GIẢI

V equals B cross times h equals 1 half cross times open parentheses square root of 2 a close parentheses squared equals 4 a cubed rightwards double arrow h equals fraction numerator 4 a cubed over denominator a squared end fraction equals 4 a

145

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C'có và AA' = 2.Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh A’B’, A’C’ và BC. Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (AB'C') và (MNP) bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG