Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích V . Thể tích khối chóp tứ giác A ′ . BC C ′ B ′ bằng

Cho khối lăng trụ có thể tích V . Thể tích khối chóp tứ giác  bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D

Đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG