Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ có thể tích bằng . Gọi lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng và . Đường thẳng cắt tại , đường thẳng cắt tại . Thể tích của khối đa diện lồi bằng

Cho khối lăng trụ  có thể tích bằng . Gọi  lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng  và . Đường thẳng  cắt  tại , đường thẳng  cắt  tại . Thể tích của khối đa diện lồi  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Nhận xét: Ta có: Ta có: đồng dạng với (vì là trung điểm của ) Hay Tương tự ta cũng có: Suy ra Vậy

Nhận xét:

Ta có:

Ta có:  đồng dạng với

 (vì  là trung điểm của )

Hay

Tương tự ta cũng có:

Suy ra

Vậy

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và . Biết , , đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Tính thể tích khối chóp .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG